Stå på er om kortavgifter

”Kortköp medför tillägg på 3 kronor”

Den här frasen har de flesta sett på merparten av alla småbutiker och pizzerior runt om i landet. Nu är den dock ett minne blott. Från och med den 1 augusti 2010 finns det en lag som förbjuder butiksinnehavaren att ta ut en extra avgift i samband med kortbetalning. Många har stått på sig tidigare om att det inte är tillåtet men det har alltså inte funnits lagligt stöd för att slippa avgiften förrän nu.

Alla butiker som erbjuder kortbetalning måste betala någonstans mellan 0,6 – 3 kronor per transaktion till banken som löser in själva betalningen. Det här blir snabbt räknat ganska mycket pengar på en månad för en butik som har mycket kunder. Tidigare har det varit tillåtet att ta ut en extra avgift förutsatt att man dels inte tjänade på själva avgiften samt att man tydligt informerade kunderna om att det fanns en extra avgift. Nu är alltså det här helt bortplockat och det är inte alls tillåtet att ta ut extra pengar för korthanteringen, oavsett om man informerar eller inte.

Problemet ligger egentligen inte på köparen eller hos handlaren. Regeringen verkar idag för att samhället skall bli mindre beroende av kontanter för att minska både hantering och rånrisker. Det är givetvis en bra väg att välja men det skall inte göras på bekostnad på affärsinnehavarna. Lagen som sådan är bra men då måste man också börja reglera de stora utsugarna i frågan, nämligen bankerna. Hur många miljarder om året får de troligtvis in på alla korthanteringar som görs? Troligtvis en himla massa. Vilka är det som finansierar? Butiksägarna. Oavkortat.

Förbjud bankerna att ta ut extra avgifter för korthanteringen så kommer det inte finnas en handlare i det här landet som ens hade kommit på tanken att ta ut extra betalt för sina varor bara för att man köper sakerna på kort. Vill man ta bort kontanterna i samhället måste man börja i rätt ände.

Lämna en kommentar