Styrräntan höjs igen

För fjärde gången i rad väljer nu Riksbanken att höja den viktiga styrräntan med 0,25 procentenheter. Det innebär att vi fram till nästa sammanträde har en styrränta som uppgår till 1,25 procent. Prognosen eller räntebanan som den också benämns lämnas i det stora hela oförändrad mot föregående beslut. Två av ledarmötena under sammanträdet valde att reservera sig för beslutet om att höja räntan. Övriga ställde sig för en höjning.

Motiveringen är att den svenska ekonomin pekar spikrakt uppåt och går som tåget. Den europeiska oron för stadsfinanser har också blivit värre vilket ligger till grund för beslutet. Det här var vad experter hade räknat med och ingen är nog egentligen förvånad över höjningen. Prognosen visar en ränta på 2,25 procent i slutet av 2011 och skall man nå dit måste höjningar ske successivt. Man tror också att hushållens upplåningar minskar gradvis allt efter som räntan höjs.

Införandet av den nya räntan träder i kraft den 22 december.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *