Styrräntan höjs med 0,25 procent av Riksbanken

Idag var det åter igen dags för ett sammanträde i den lilla grupp människor som har en oerhörd stor påverkan på svensk ekonomi, nämligen Riksbankens ansvariga som beslutar om styrräntans nivåer. Idag var beslutet väntat och att höjningen kom på 0,25 procentenheter upp till 1 procents-nivån var det som de flesta experter hade siat om. Hade det inte varit för den försämrade amerikanska ekonomin hade höjningen kunnat vara ännu större.

Det här får givetvis konsekvenser. Bolånen kommer att bli dyrare och sparräntorna kommer att bli högre. Det finns givetvis många som vill uttala sig om vad effekterna kommer att bli men det är svårt att få till så att alla tankar kommer att infalla. Dock innebär inte den här höjningen att det är dags att binda bolånen.

Riksbanken lämnade också en prognos för kommande höjningar och den har dragits tillbaka något eftersom det visat sig att ekonomin världen över fortfarande är känslig till för stora förändringar. Nu är prognosen istället satt till att räntan skall stiga till 1,9 procent i slutet av 2012 och 3,4 procent i slutet av 2013. Det är en försiktigare prognos än vad som lämnades under förra sammanträdet där räntan gick upp till 0,75 procent. Att binda bolånen är därför inte lika självklart just nu där flera experter redan valt att gå ut och meddela att det kan vara hugget som stucket att binda just nu. Det kan vara bättre att vänta till nästa höjning istället.

Det är inte helt enkelt med ekonomi. Att som privatperson lyssna och ta åt sig av allt som skrivs är givetvis inte helt enkelt när det ena månaden rekommenderas något och andra månader någonting helt annat. Det är väl det som är både förtjusningen och förskräckelsen när det kommer till privatekonomi. Personligen tror jag på att avvakta att binda upp sig, inte minst nu när prognosen planade ut och blev mindre drastisk. Troligtvis kommer det att komma en räntehöjning till innan årsskiftet är slut och då kanske det är ett annat läge i diskussionen om att binda eller inte.

Om du inte riktigt har greppat det här med RIksbanken och Styrräntan så finns två bra informationssidor på Allt om Spara där du kan lära dig mer om just de här områdena. Klicka på antingen Riksbanken eller Styrränta för att komma till respektive artikel.

Lämna en kommentar