Svenskarna föredrog sparkonto på 2000-talet

Sett till de senaste åren har inte ekonomin riktigt fungerat som övriga 2000-talet i och med finanskrisens intåg. Sifo har släppt en rykande färsk undersökning som visar vad svensken helst placerade sina pengar under 2000-talet. 36 procent av svenskarna valde att spara sina pengar på sparkonto under 2000-talet. 27 procent valde placeringen aktiefonder medan 18 procent vågade satsa besparingarna i renodlade aktier.

Aktiefonder var väldigt populärt i slutet av 90-talet och hade sitt rekordår 2000 enligt Avanzas sparekonomi Claes Hemberg som uttalat sig i Dagens nyheter. Avyttringen skedde mellan 2006-2008 vilket gjorde att aktiefondens sämsta år kunde noteras 2008. 2009 har dock vänt trenden och aktiefonden är på väg tillbaka. Utländska fonder är de som lockar svenskarnas placeringar mest just nu.

I den undersökning som gjorts med 1050 personer frågades ut så visade det sig att de svenska spararna hade varit mindre aktiva i år. 30 procent köpte eller sålde fonder i sitt sparande under 2008 medan det under 2008 endast visade sig vara 15 procent som var aktiva.

Intresserad av att börja spara?

Gå direkt till Sveriges bästa sparränta just nu

Lämna en kommentar