Studenter vill ha högre studiemedel

Sveriges Förenade Studentkårer, SFS, går i gemensam trupp ut och kräver högre studiemedel för svenska studenter. Man menar på att varje student i Sverige går i genomsnitt back med 625 kronor per månad. Vid årsskiftet 2009/2010 höjdes studiemedlet med 350 kronor men eftersom studiemedlet är en kombination av bidrag och lån blev det här en …