Finansinspektionen skall granska lån till hushållen

Det har uttryckts en oro över att bankerna lånar ut pengarna alldeles för lättvindigt till hushållen just nu. Man är orolig att många hushåll skall få svårt att betala sina lån i en framtid där räntan åter igen går upp till högre nivåer. Eftersom det är ett väldigt gynnsamt läge att låna just nu så …