Finansinspektionen skall granska lån till hushållen

Det har uttryckts en oro över att bankerna lånar ut pengarna alldeles för lättvindigt till hushållen just nu. Man är orolig att många hushåll skall få svårt att betala sina lån i en framtid där räntan åter igen går upp till högre nivåer. Eftersom det är ett väldigt gynnsamt läge att låna just nu så har det också satt fart på hushållens lån.

Det här är en helt ny och unik granskning som aldrig tidigare genomförts av Finansinspektionen. Den pågår och startade för tre till fyra veckor sedan. Det som kontrolleras är att alla bankerna, inklusive storbankerna, har följt de allmänna råd som finns uppsatta från Finansinspektionen. Bland annat så vill FI ta reda på hur kalkylerna fungerar och om de håller för kraftiga räntehöjningar.

Finansinspektionen själva vill poängtera att det inte rör sig om en inspektion som uppkommit för att någon har slarvat utan det handlar mer om att vara på den säkra sidan för att förebygga framtida problem. Under nästkommande vecka kommer FI presentera en rapport med namnet ”Risker i det finansiella systemet” där också den pågående inspektionen kommer presenteras mer ingående. Den fullständiga rapporten kommer troligtvis om någon månad.

Lämna en kommentar