Årets löneökning: 2,4 procent

SCB har släppt siffror angående svenskens sammantagna löner. Det är inte varit någon direkt jätteökning med tanke den finansiella situation världens ekonomi och valutor befinner sig i. Något som också syns i statistiken. Sett till personer som är arbetare i den privata sektorn så ökade lönerna med 2,4 procent upp till 139,20 kronor i timmen. …