Mjölkpriset höjs

Från och med måndag efter midsommar, det vill säga den 28 juni kommer mjölken bli dyrare för konsumenterna. Arlas styrelse har idag beslutat om att priset på mjölken skall ökas med 10,3 öre. I ett pressmeddelande från Arla idag går att läsa att både valutautvecklingen och marknadspriserna på världsnivåer har varit positiva och därmed följer …