Mjölkpriset höjs

Från och med måndag efter midsommar, det vill säga den 28 juni kommer mjölken bli dyrare för konsumenterna. Arlas styrelse har idag beslutat om att priset på mjölken skall ökas med 10,3 öre. I ett pressmeddelande från Arla idag går att läsa att både valutautvecklingen och marknadspriserna på världsnivåer har varit positiva och därmed följer också den svenska storproducenten efter.

Det här får givetvis stor effekt för de svenska bönderna som säljer sina produkter till Arla. Det har varit flera debatter om hur vida bönderna skall klara av det allt hårdare klimatet. Även jordbruksministern Eskil Erlandsson har gjort ett uttalande till DN.se där han ser mycket positivt på utvecklingen av ekonomin. Att det blir stabilare ekonomi ute i världen. konsumtionen ökar samtidigt som produktionen har minskat och det kan bli ödestiget i längden.

Lämna en kommentar