Fortsatt problem med svenskt elnät

Vi har tidigare rapporterat om att det svenska elnätet är väldigt hårt belastat och det kvarstår. För personer med rörligt avtal på sina elpriser kan den senaste månadens elräkning bli en ordentlig tråkig upplevelse. Idag nådde kilowattpriset en ny toppnotering på nästan 10 kronor vilket givetvis är ohållbart i längden. Många elbolag runt om i …