Skuldsanering blir vanligare

Läser idag en intressant artikel på E24 om skuldsaneringens utbredning i det svenska samhället. En utfrågning av olika kommuners budget- och skuldrådgivare har visat på att det blir allt enklare att få en skuldsanering. Det har tidigare varit väldigt svårt att få till en skuldsanering och för att få tillstånd behövdes en väldigt katastrofal sits, …