Skuldsanering blir vanligare

Läser idag en intressant artikel på E24 om skuldsaneringens utbredning i det svenska samhället. En utfrågning av olika kommuners budget- och skuldrådgivare har visat på att det blir allt enklare att få en skuldsanering. Det har tidigare varit väldigt svårt att få till en skuldsanering och för att få tillstånd behövdes en väldigt katastrofal sits, rent privatekonomiskt. Nu visar det sig att flera personer som inte tidigare fått tillstånd till en skuldsanering nu fått det. Det tyder på att myndigheterna blivit något snällare i bedömningarna.

I Sverige är det kommunernas skyldighet att hjälpa medborgare som kommit i trångmål när det gäller ekonomin. Därför har de flesta kommuner så kallade skuld- och budgetrådgivare som skall fungera lite som Charlie och Mathias i Lyxfällan. Det handlar alltså om att få folk att tänka mer ekonomiskt och vara med försiktig med hur man använder sina finanser. Har själv inte reflekterat över det speciellt mycket men ser man till bankernas privatrådgivare så vänder de sig till folk med pengar, inte folk utan. Därför kan dessa kommunala rådgivare vara en väldigt viktig del i människors liv.

Något som också lyfts fram i artikeln är det att det finns ganska många exempel på äldre personer som hamnat i trångmål. När ens livspartner går bort och man är ensam kvar med kostnader och boende så finns också risken att den ekonomiska situationen kan bli väldigt svår att handskas med. I sådana fall kan det vara väldigt lägligt att ta kontakt med hjälp. Tänk då också på att det inte är Kronofogden direkt som du skall tala med utan börja med kommunen för att komma in på rätt spår!


Lämna en kommentar