Tomträtternas priser skjuter i höjden

När man talar om bolån och bolånemarknaden brukar de flesta tänka lägenheter eller hus. Det man ofta glömmer är den kostnad som är knuten till tomten som huset skall stå på. Under de senaste åren har även priserna på tomrätterna gått upp extremt mycket. En tomträtt är en tomt som inte ägs av personerna som bor på tomten utan den hyrs, ofta av kommunen. Det är just kommunerna som har olika sätt att räkna och höjer sina priser alldeles för mycket på vissa ställen.

För att få en hum om vilka höjningar som menas så finns det exempel i Nykvarn där priserna gått från dryga 4500 kronor till hela 21 000 kronor. Det för en tomt på 261 kvm. Det här är alltså en kostnad som uppstår varje år. Jurister som kräver utredning om prishöjningarna menar på att man måste ta hänsyn till att boende betalar allt annat som har med tomten att göra. Anslutning till vatten och avlopp, anläggning av trädgårdar med mera.

En utredning är emellertid på gång från justitiedepartementet och det skall där avgöras hur utredningen skall gestaltas.

Detta går idag att läsa i en artikel, publicerad på DN.se.


Lämna en kommentar