Den årliga prisundersökningen från PRO är klar

Sen början av 1990-talet har Pensionärernas Riksorganisation varje år genomfört en prisundersökning i flertalet butiker där man tittar på vad exakt samma korg av varor kostar på olika ställen. Undersökningen gjordes den 21 – 22 april 2010 och slutsatsen är som tidigare, även om skillnaden nu inte är lika stor. Meningen med den här typen av undersökning är att sätta fart på debatten om priser och att få marknaden att bli mindre ofördelaktig.

Vad är det då för slutsats som de kommit fram till? Givet den att det är billigare att handla på stormarknader än i mindre butiker. Undersökningen har delats upp i tre segment beroende på storlekar på butiker för att det skall gå att jämföra orter mellan varandra. Den största skillnaden för matkorgen sett till alla butikerna var 152 kronor. Samma varor kostade alltså 152 kronor mindre på en stormarknad än i en småbutik. Föregående år var samma skillnad dryga 250 kronor vilket är intressant.

Butikerna klassas i de olika segmenten beroende på antalet artiklar. Det största segmentet är 10 000 artiklar eller fler, det mellersta är 8000 – 9999 artiklar och sist segmentet är butiker med ca 3500 artiklar.

Korgen innehåller numera vissa kravmärkta varor tillsammans med en hel uppsjö av ”vanliga” basvaror. Nytt för i år var att man även hade med fyra receptfria läkemedel men eftersom prisskillnaderna mellan dessa i olika butiker nästan är obefintlig än så länge så fick detta ingen större effekt. Årets undersökning innehöll 1109 butiker.

Billigaste kassen i landet hittar vi i Södra Älvsborg på 1345 kronor. Tätt efter kommer Gotland på 1368 kr och Blekinge på 1384 kr. Den dyraste korgen, inte helt otippat, hittas i Stockholm på 1552 kronor tätt följd av både Jönköping och Östergötland, båda på 1523 kr.

Snittet för riket ligger idag på 1474 kronor.

Om ni är intresserade av att se vilka varor som ingår i undersökningen hittar ni den på PRO.se.


Lämna en kommentar