Valpskatten kan bli verklighet inom EU

Valpskatten, skatt på transaktioner, är en kontroversiell skatt som kan bli verklighet för hela EU, men tidigast 2014. Dock finns det ett starkt motstånd inom unionen mot denna skatteform.

Den så kallade valpskatten, som Sverige avskaffade år 1990 är återigen på agendan, men inte bara för Sverige utan för hela EU. Valpskatten var förr i tiden en transaktionskatt som infördes i Sverige på 80-talet. Men redan 1990 avskaffades skatten på grund av att de flesta istället började handla i utlandet.

Ett scenario som kan upprepa sig om EU inför valpskatten för hela Europa. Och Anders Borg tror att valpskatten kan bli verkningslös om detta inte sker på ett globalt plan och inte bara för EU. Och därmed är det svårt att se att en effektiv valpskatt kan bli verklighet.

En transaktionsskatt, eller omsättningskatt som man också kan kalla det, är en skatt som tillfaller för all handel med värdepapper som aktier eller fonder. Anledningen till att man vill införa skatten är för att få in mer kapital inom EU så att man kan säkra de finansiella systemen.

Det kommer dock bli oerhört svårt att införa en valp inom EU eftersom alla 27 medlemsländer måste rösta igenom förslaget. Och i Storbritannien finns det ett starkt motstånd för att införa någon sådan typ av skatt.

Tanken är att valpskatten ska införas tidigast 2014, men vägen dit är både lång och snårig och det mesta talar i nuläget för att det inte kommer att införas någon sådan skatt.

Lämna en kommentar