Villa- och hemförsäkringar har blivit dyrare

Insplanet.com är en av våra största aktörer på Internet när det kommer till att jämföra försäkringar på Internet. De släpper då och då en så kallad försäkringsbarometer där de jämför priser på olika försäkringar i förhållande till tidigare perioder. Idag fick jag nys om att just en sådan jämförelse hade släppts och det gällde då främst hem- och villaförsäkringarna som hade stigit.

Undersökningen visar på att en hemförsäkring är åtta procent dyrare efter årets andra kvartal jämfört tidigare. Villaförsäkringen är sex procent dyrare än tidigare. Samtidigt kan vi också se att klyftan mellan de dyrare försäkringsalternativen jämfört med de billiga fortsätter att vidgas. Ett faktum så är både bra och dåligt beroende på vem man frågar.

DN.se påvisar en orsak där det beror på antalet ökade och anmälda skador har ökat kraftigt. En naturlig förklaring om den stämmer eftersom det är marknaden som styr. Ju fler skador som anmäls, ju dyrare blir premien. Inget konstigt, bara tråkigt. Samtidigt har exempelvis bilförsäkringarna inte ändrat sig alls under årets andra kvartal. Där ser vi ungefär samma priser som tidigare.

Om man då ställer sig frågan huruvida det är viktigt att kontrollera sina försäkringar och att jämföra dem med andra, är det verkligen värt mödan? Det är det faktiskt. Det är viktigt att ha klart för sig att det inte bara är priset som är det som påverkar ett val av försäkringar. Om du inte har en aning om vad som ingår i försäkringsskyddet är risken att det inte är så bra skydd, oavsett hur mycket eller lite du betalar. Därför måste man alltid läsa på, studera och forska i hur mycket försäkring man faktiskt får för de pengarna man betalar. Därför är tjänster som Insplanet.com väldigt viktiga.

Lämna en kommentar