Bra inkomster för svenskar på börsen

Det är nog ganska många svenskar som sitter och gottar sig åt sina finansaffärer under 2009. Särskilt om man väljer att lita på alla de rappoter som inkommit. Undersökningar visar att över 135 miljarder sparades netto bland svenskarna under 2009. Det vill säga att 125 miljarder motsvarar den summa som sattes in minus de uttag som gjordes i fonder under hela 2009. Bara i december sparades nästan 37 miljader i fonder där 30 miljarder utgjordes av de pengar som sattes in i de årliga premiepensionsöverföringarna.

Många av de placeringar som svenskarna valde var att placera pengar i så kallade tillväxtregioner så som Kina och Ryssland. 38 procent av svenskarna hade i december pengar placerade i den här typen av fonder. Sammantaget så gav en aktiefond i genomsnitt en avkastning på 38 procent efter det att alla avgifter tagits bort. Stockholmsbörsen som helhet steg med 52 procent vilket talar ganska mycket för ett bra år hos de som valde att placera sina pengar när vi var nere i botten.

Sett till den demografiska spridningen framgick rapporterna att det var främst medelålders män med högre inkomst som placerade pengar i tillväxtregioner medan den del av befolkningen som avsatte minst pengar var yngre kvinnor.

Läs mer om sparande i fonder och aktier på Allt om spara.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *