Dyrare bolån med hårdare regler

Det handlar just nu mycket om bolån. Det är emellertid inte så konstigt eftersom många ekonomiska beslut som tas görs på lång sikt och det är ofta bolånen som är de krediter som anses drabbas av de här besluten. Just nu har varningsflaggor höjts för att boräntorna kommer höjas rejält framöver, inte bara för att inflationen återvänder som vi skrev om här. Nu varnar man också att nya regler från EU kommer göra att kostnaderna kommer stiga, speciellt för de rörliga boräntorna.

Finansinspektionen har inlett ett arbete om att stabilisera upp ekonomin för att undvika framtida kriser i landet. Det här kommer göras genom att hårdare regler skall instiftas som skall reglera bankernas likviditet. Det kan tolkas som att reglerna som skapas kommer innebära att det sätts gränser för hur kortsiktig bankens upplåning kommer vara i förhållande till utlåningen. Dessutom kan bankerna tvingas till att offentliggöra sin likviditet vilket skulle innebära en stor förenkling för kunder att jämföra bankerna sinsemellan. Något som kommer stabilisera ekonomin men också öka kostnaderna på krediter på lång sikt, det vill säga bolån i ett privatekonomiskt perspektiv.

Lämna en kommentar