Högst och lägst hyror i Sverige

Tidningen Hem & Hyra som är en tidning om just titelorden har gjort en klassisk decennium-undersökning. Man har tittat på hur hyreshöjningarna sett ut under de senaste tio åren för att få en överblick om var det är billigast och dyrast att bo.

De boende i Tidaholms Bostad AB som är ett kommunalägt bostadsföretag kan idag glädjas att de haft de lägsta hyreshöjningarna under hela 2000-talet. Endast en höjning om 0,5 procent har noterats under 10 år (!). Även den västerbottniska stiftelsen Åselehus kan skratta hela vägen till banken eftersom hyrorna där endast höjts med 4,5 procent. Högsby Bostads AB har en siffra som visar på 6,0 procent under de senaste tio åren.

De som gråter mest varje gång som hyran trillar genom brevinkastet är boende i Värmdö som är den kommun som haft de högsta höjningarna under de senaste tio åren. Ökningen ligger på 34, 8 procent. Tranemobostäder kommer tätt efter med 34 procent och också Kirunabostäder är med i toppen med 32,5 procents ökning.

Generellt sett i Sverige så har hyrorna ökat med 20 procent. 5000 kronor för tio år sedan har idag alltså blivit i runda slängar 6000 kronor. Målet från Hyresgästföreningen är att hyrorna skall öka mindre än Konsumentprisindex, KPI och det målet har inte riktigt nåtts den här gången. KPI hade en ökning på 15 procent under samma period vilket är en miss med nästan fem procent. Dock skall det finnas mer pengar att betala med eftersom svenskarnas genomsnittliga löneökning ligger på 30 procent. ökningar är alltid att räkna med eftersom inflationen i landet gör sin påverkan varje år.

Lämna en kommentar