Oförändrad reporänta

Var det återigen dags för Riksbanken att besluta om reporäntan. Resultet blev en oförändrad reporänta även fast krisen i Europa är mycket osäkret. anledningen till att reporäntan fortfarande hålls på samma nivå som tidigare 1,5 procent är på grund av att både de svenska hushållen och företagen  har en stabil ekonomi just nu.

Prognosen från Riksbanken är att räntan kommer att ligga på samma ni året ut men de reserverar sig också mot att räntan kan komma att sänkas om Sveriges ekonomi blir sämre under året.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *