Låneräntorna stiger snabbare än sparräntorna

Tar idag del av en undersökning som DN.se låtit göra gentemot bankernas skillnader i låneräntor och sparräntor. Det är en markant skillnad som presenteras och inte speciellt överraskande.

Bankerna erbjuder alltid två typer av räntor. Dels den ränta som de betalar för att du har pengar på banken som de sedan kan använda samt den ränta som de tar betalt från kunder som valt att teckna lån i banken. Sett på bankernas räntor sedan årsskiftet så har alltså låneräntorna höjts med det dubbla, jämfört med sparräntorna. Dock skall det poängteras att det endast handlar om en höjning om 0,25 procentenheter på bolåneräntorna.

Det har den senaste tiden snackats om att bankerna skall börja använda sparräntorna för att locka nya kunder till bankerna istället för som det varit den senaste tiden, att locka med låga boräntor. När räntorna stiger allt eftersom landet hämtar sig kan det vara läge att försöka hitta nya kunder med bra erbjudanden kring sparräntorna. Så är alltså inte fallet. Ännu.

I en intervju med Swedbank menar man på att de låga sparräntorna handlar om att man följer styrräntan även här. Det innebär att de flesta bankerna erbjuder en väldigt låg ränta just nu eftersom styrräntan inte är mer än 0,75 procent för tillfället. Mindre banker och institut försöker locka kunder genom att ha en högre ränta men istället kräva uppoffringar på andra ställen. ofta rör det sig om att man inte har möjlighet att plocka ut pengar mer än en gång om året eller att man binder upp sparade pengar över en bra tid framöver så att banken kan garantera att pengarna finns kvar under en viss tid.

Den bästa räntan just nu på ett sparkonto gäller Nordax Finans som erbjuder en sparränta på 2,65 procent. Ser man på storbankerna där inga krav finns på spararen så handlar det om räntor på siffrorna 0,5 – 0,65 procent vilket är väldigt dåligt.

Sveriges absolut bästa ränta just nu har Akelius Spar men där finns kravet om att sparandet inte får överstiga 50 000 kronor. Dessutom ingår inte banken i den statliga insättningsgarantin så risken att spara är högre än i en bank som ingår i själva garantin.

Lämna en kommentar