Lång väntetid för boupptäckningar just nu

För människor som just nu planerar att genomföra bouppteckningar så kan det dra ut ordentligt på tiden. På grund av alla de RUT- och ROT-avdrag som måste hanteras runt om landet så har Skatteverket fullständigt överbelamrats med uppgifter kring ekonomiska transaktioner. Till råga på allt så är det endast tre skattekontor runt om i landet som handlägger bouppteckningar och det är i kontoren i Kalmar, Härnösand och Visby. Kalmar-kontoret har emellertid inte haft möjlighet att hantera några ärenden på grund av ROT och RUT vilket gjort att alla bouppteckningar har hanterats av de två övriga kontoren.

Skatteverkets policy är att 80 procent av alla ärenden skall hanteras inom en åttaveckorsperiod men just nu kan du få vänta månader innan det blir färdigt. Skulle du dessutom ha ett synnerligen avancerat ärende så kan det ta längre tid än så. Dock börjar Kalmar-kontoret att komma tillbaka så kön bör minska successivt. Det finns ärenden som får förtur som måste bli färdiga i tid på grund av yttre omständigheter och dessa hanteras ofta samma dag som de kommer in. Begravningsbyråerna rapporterar vissa klagomål men inga mängder. Förhoppningsvis vänder det inom en inte allt för lång framtid.

Vad är en bouppteckning?

En bouppteckning kan sägas vara en typ av sammanställning av en avliden persons skulder och tillgångar. Det här kallas då och då för dödsbo. Bouppteckningar är skyldiga att lämnas in till Skatteverket för att kunna registreras.
Syftet med att göra en bouppteckning är egentligen till för att alla arvingar, det vill säga de som ärver den avlidne, skall få klarhet i vem som ärver vad. Ett krav är är att det alltid är två förrättningsmän som genomför bouppteckningen och sedan också kunna intyga att allt gått till på rätt sätt.

Lämna en kommentar