Löntagare kommer aldrig bli rika

Ekonomiskt har för vana att skriva om privatekonomiska nyheter och så kommer även ske idag. Dock skall det varnas för att dagens inlägg kan anses som deprimerande för många, om än väldigt intressant. Idag publicerades en artikel skriven av tre kända ekonomer med rubriken ”Omöjligt att jobba sig till rikedom i Sverige”. Artikeln skrevs av Robert Gidehag, Helena Olsson och Nils Bohlin.

Eftersom Sveriges tillgångar är extremt ojämnt fördelade är det mer eller mindre omöjligt att bygga upp en förmögenhet med en vanlig löntagarkarriär. Sverige har en jämn inkomstfördelning sett över landets invånare men levnadsstandarderna skiljer sig avsevärt. Främst beror det här på att tillgångarna är fruktansvärt ojämnt fördelade. Det innebär, översatt till svenska, att det finns ett fåtal svenskar som är oerhört rika. De har antingen fått ärva tillgångar eller lyckats investera pengar precis i rätt tillfälle i exempelvis ett hus eller fritidshus i en tillväxtregion.

Det hörs ofta skanderas att Sverige skulle ha en mycket ojämn inkomstfördelning. Det här stämmer inte alls enligt forskarna som pekar på att Sverige istället är den mest, eller näst mest jämlika samhället när det kommer till inkomster. 1/10 av Sveriges befolkning tjänar över 27 000 kronor i månaden efter skatt. Faktum är att ett medelhushåll i Sverige har cirka 40 000 kronor i nettoförmögenhet. Det innebär att efter att man lagt ihop alla tillgångar i ett hushåll och dragit av skulder och finansiella tillgångar.  Utslaget får förmögenheten i landet en anmärkningsvärd siffra: En procent av Sveriges hushåll äger 20 procent av den samlade förmögenhetsmassan.

Slutsatsen i artikeln blir alltså att eftersom inkomsterna är så jämnt fördelade efter skatt så kan ingen vanlig arbetstagare samla ett kapital genom vanligt arbete. Enda sättet att jämna ut standardskillnaderna är att sänka skattetrycket i inkomstsystemet.

Lämna en kommentar