Riksbanken ger Riksbanken underkänt

Det heter ganska ofta att det alltid är någons fel. Det finns alltid en källa till ett problem och finns därmed alltid någon att skylla på. Riksbanken har precis tillkännagivit en rapport om vem som egentligen gjorde mest fel innan finanskrisen tog fäste på riktigt. Analysen visar tydligt vem som gjorde mest fel. Riksbanken själva.

Det kan tyckas något komiskt att en statlig myndighet dömer ut sig själv som den största syndabocken men i det här fallet är det svårt att undvika det. Den egna analysen som gjorts visar på att höjningen som gjordes av reporäntan, precis innan krisen slog in, blev den siste av alla att faktiskt göra en sådan insats. Riksbankens chef Stefan Ingves har fått äta upp det här flera gånger om under många hetsiga diskussioner och debattartiklar som följde efter incidenten.

För de tre åren 2007, 2008 och 2009 var det den svenska Riksbanken som hade de största avvikelserna i sina prognoser, sett till alla de myndigheter och institut som utfärdar den här typen av framtidsprognoser. Reporäntan blev på tok för överskattad och höjningarna var, med facit i hand, inte alls speciellt genomtänkta. De absolut största missarna som gjordes enligt Riksbanken själva, var överskattningen av inflationen som gjordes juli och september.

Analysen som gjorts ha jämfört Riksbanken med Konjunkturinstitutet, Finansdepartementet, SEB och Swedbank. Det är inte alltid lätt att vara högst upp på den finansiella stegen, särskilt inte i tider då det är osäkert.

Lämna en kommentar