Svenskars förmögenhet ökar

Under årets första kvartal kan SEB:s sparbarometer visa på att de svenska hushållen ser mycket ljust på framtiden. Man har aldrig varit rikare än vad man är just nu. Flera olika anledningar går att hitta men främst är det stigande huspriser och årets börsuppgång som skapat värde i de svenska hushållen. Förmögenheten har ökat med 2,8 procent under det första kvartalet vilket innebär att den totala förmögenheten i landet nu nått rekordnivåer på omkring 6990 miljarder. Stockholmsbörsen är upp 8,8 procent under det första kvartalet (runt 9,8 procent på hela året) och de svenska bostadspriserna visar plussiffror på omkring 1,1 procentenheter.

Det här innebär att den förlust som var frukten av finanskrisen nu är helt utsuddad och återhämtningen har gått bra mycket fortare än vad man tidigare trott. Det förhållande som finns mellan hushållets tillgångar och skulder har också en mindre klyfta i den senaste mätningen. Siffran uppgår idag till 28,6 procent som i språket uttalas skuldkvot. Skulderna på det stora hela taget ökar dock fortfarande då räntan ligger kvar på låga nivåer och att allt fler svenskar därför lånar pengar för konsumtion och byggnation.

Läs mer om svenskars privatekonomi

Lämna en kommentar