Inkassoföretagen blomstrar

Tack vare de ökande skulderna i landet så är det en bransch som går bättre än någonsin, nämligen inkassobranschen. Aldrig förr har bolagen haft så mycket att göra som de har nu och det har egentligen inte alls med konjunkturen att göra. Även om det går bra för landet eller om det går dåligt så …

Sparandet dåligt i svenska hushåll

Inte sedan sista kvartalet under 2006 har sparandet varit så lågt som det är just nu i svenska hushåll. Just nu ligger det sparandet på minus 15 miljarder kronor. Samtidigt ökar hushållens sammanlagda förmögenhet. Samtidigt så ser man också att de sammanlagda skulderna också ökat under det tredje kvartalet. SCB;s kommentar till den här delen …

Bostadsbubblan är ett faktum

Det konstaterar Statens Bostadskreditnämnd, BKN, i en rapport som offentliggjordes under dagen. Priserna är högre än vad som kan motiveras om man ser till olika faktorer så som hyror, kostnader för boende samt ekonomisk tillväxt. BKN fastslår att priserna på den svenska bostadsmarknaden är övervärderade till cirka 20 procent. Faktum var att när krisen slog …

Bostäder säljs av kronofogden

Trenden är inget kul att läsa om men faktum är att enda sen 2008 pekar trenden uppåt för de bostäder som Kronofogden gör utmätning på och säljer via exekutiv auktion. I takt med att ekonomin hårdnar har exempelvis inte bostadsrättsföreningar möjlighet att vara tillmötesgående med släpande avgifter utan begär mer eller mindre tvångsförsäljning direkt. Under …