Studenter får ett billigare år för lån

Det är kanske redan många som vet om att det har ändrats men för er som läser och som inte har någon koll kan jag glädja med att det blir ett billigare år för er som har studieskulder till CSN. Under 2009 var den sammantagna räntan för studielån tecknade efter 2001 på 2,5 procentenheter. Under 2010 har den här sänkts till 2,4 procent. Det gör ju inga stora pengar i plånboken men det är alltid något. Ett lån på 300 000 får 300 kronor extra under 2010!

Räntan för det här lånet, som i praktiken är ett annuitetslån, sätts genom att Regeringen beslutar med underlag från de tre senaste årens upplåningskostnad. Även lån som tecknades mellan 1989 och 2001 har en ränta om 2,4 procent under 2010 så det blir samma effekt där. Däremot lån som tecknades innan 1989 använder sig av ett helt annat system för beräkning av kostnader på kvarvarande lån. Där talar man istället om ett så kallat regleringstal och det är istället för ränta. I stället räknas din skuld om varje år utifrån konsumentprisindex. Regleringstalet bestäms i slutet av varje år. Regleringstalet för 2009 är 0,9933 vilket betyder att skulden räknas ned med 0,67 procent under 2010.

Sammantaget minskar kostnader för alla kvarvarande studentlån och det är ju alltid nåt!

Läs mer om studentlån.

Om regleringstalet är mindre än 1 minskar alltså skulden.

Lämna en kommentar