Svårare att få full ersättning från a-kassan

Att bli arbetslös är för många en omvälvande händelse i livet, speciellt ekonomiskt. Att vara med i a-kassan är inte längre en garanti för att man kan försörja sig ekonomiskt och få personer får ut 80 procent av sin tidigare lön.

En rapport från a-kassornas samorganisation, SO, visar att endast 4 procent får ut 80 procent av sin tidigare lön från a-kassan. Dagens ersättnings från a-kassan ligger på 680 kronor per dag. Och enligt rapporten från SO är detta för lite, i alla fall om man jämför med löneutvecklingen de senaste åren. Om ersättning skulle följt och indexerats efter löneutvecklingen, skulle ersättningen legat på 885 kronor per dag.

Rapporten visar också att om inte ersättningen höjs kommer utvecklingen leda till att endast 3 procent får ut 80 procent, under 2011. Harald Petersson, ordförande för SO, menar att det är viktigt att taket för ersättningen höjs så att den är i linje med löneutvecklingen.

Av de som är arbetslösa idag får endast 35 procent a-kassa och den utvecklingen är på väg åt fel håll. Det kan delvis bero på den höga avgiften för att vara med i a-kassan. Det är problematiskt och oroande, eftersom de som inte får någon ersättning från a-kassan istället får socialbidrag. Då socialbidragen har ökat drastiskt den senaste tiden är det kommunerna som får betala. Vilket i slutändan betyder att det är skattebetalarna som får betala.

Lämna en kommentar