Sveriges bästa och sämsta universitet

I dagarna kom listan ut för den årliga rankningen av Sveriges lärosäten från den oberoende granskaren Urank. För andra året i rad toppar Karolinska institutet, tätt följt av Handelshögskolan i Stockholm. Även Sveriges lantbruksuniversitet återfinns på toppen av listan vilket är roligt.

Sett till bottenskiktet så återfinns även här föregående års kandidater i from av högskolorna på Gotland, i Blekinge och i Gävle. Inte lika prestigefyllda platser med andra ord.

Rankingen som Urank gör baseras på officiell statistik som finns tillgänglig men man tar också hänsyn till lärarnas kompetens, lärartäthet och hur forskningsanslagen ser ut. Dessutom har några nyheter kommit för årets ranking där man tittat på en jämförelse mellan tre olika utbildningsområden. Dessa listor ser något annorlunda ut sett till den totala placeringen.

Listorna kommer inte helt fel i tid. Det är snart dags för nya studenter att välja utbildning med sista anmälningsdag i mitten av april. Dessutom har förslag från det svenska styret lagts fram om att rankingar av universitetet och högskolor skall ligga till grund för mängden skattemedel som skall fördelas till de olika skolorna.

Är du intresserad av att börja plugga? Läs då mer om hur du finansierar din utbildning på Allt om Studentlån.

Lämna en kommentar