Bostadsbubblan är ett faktum

Det konstaterar Statens Bostadskreditnämnd, BKN, i en rapport som offentliggjordes under dagen. Priserna är högre än vad som kan motiveras om man ser till olika faktorer så som hyror, kostnader för boende samt ekonomisk tillväxt. BKN fastslår att priserna på den svenska bostadsmarknaden är övervärderade till cirka 20 procent. Faktum var att när krisen slog …