Viktiga frågor om bolån

Sara Bränström har publicerat en mycket bra artikel på SvD.se idag där man har listat de fem viktigaste frågorna om bolån just nu. Ett måste för varje människa som intresserar sig för sin privatekonomi. Frågorna och svaren följer nedan;

Vad innebär bolånetaket?
Det har länge talats om en begränsning för hur mycket lån som kan beviljas en köpare när han använder bostaden som säkerhet. Meningen är att begränsningen placeras i ett intervall där siffrorna 75 – 90 procent har varit på förslag. Resten av pengarna måste alltså placeras i huset som kontantinsättning. Tanken är att taket bolånetaket träder i kraft den förste juli 2010.

Varför bolånetak?
I grund och botten är det här en nationalekonomisk fråga där Riksbanken tagit ställning för att förhindra en framtida bostadsbubbla. Man ser ett problem med att allt fler lånar allt mer pengar och på sikt kan svensk ekonomi få en rejäl back-fire om man låter det gå alldeles för långt. Risken man ser är att om bubblan smäller riskerar husägare sälja sina hus med förlust och hamnar där med i en skuldfälla.

Hur påverkas bostadsmarknaden genom den här regleringen?
Här går givetvis de flesta åsikter isär. En del menar att införseln inte kommer få någon effekt alls om taket sätts till 90 procent eftersom bankerna själva har en begränsning kring den nivån idag. Sätts den däremot till 75 procent kommer det få stora konsekvenser. Andra menar att det kommer ske helt andra saker.

Är det läge att binda sin ränta?
Ständig fråga utan svar. Allt avgörs i varje individuellt fall. Trygghet mot högre kostnad. Billigare lån med högre risk? Varför inte blanda och binda en del av lånet?

Bör jag göra något inför de kommande räntehöjningarna?
Det finns flera sätt att genomföra insatser mot de kommande ränteökningarna. Den enklaste och mest vanliga torde vara att amortera av så mycket av lånen som är möjligt. Prognosen säger att styrräntan kommer ligga runt 4 procent under 2012. Därför är det alltid bra att leva och kalkylera med att räntan är ”normal”. Idag anses en normal ränta ligga någonstans kring fem procent.

Lämna en kommentar