Intresset för återbetalning av CSN rekordstor

Posted by Anders | Posted in bolån, studentlån | Posted on 18-08-2010-05-2008

0

Centrala studiestödsnämnden rapporterar om att väldigt många människor väljer att betala in sina studielån i förtid. 1,4 miljarder räknar man att få in under 2010 vilket är i närheten av rekordåren 2005-2006 som låg på samma siffra. Analytikerna ser en ganska tydlig trend mellan viljan att betala tillbaka sitt studielån i förtid med konjunkturen. Just nu har vi väldigt låga och rörliga räntor när det gäller bolånen och att täcka upp studieskulderna i ett bolån är det flera som väljer att göra. Det här kan dock vara ödestiget då dels att räntan endast är temporärt på väldigt låg nivå men också att man lånar upp huset till max och inte har möjlighet att täcka in några andra oförutsägbara behov som kan uppstå.

CSN sätter sin ränta på studielånen efter ett genomsnitt från den statliga utlåningsräntan under de senaste tre åren. I tider där räntan ligger högre ser man tydliga tendenser att återbetalningsviljan ökar bland låntagarna. Det är emellertid ganska märkligt då det inte är speciellt hög ränta och inte heller några orimliga krav på återbetalningstider eller annat. Dessutom är inte räntan avdragsgill och ändå så pass låg så det är inte speciellt smart att välja att skriva över lånet och baka in det i ett befintligt bostadslån.

Räntan ändrar sig över tid när det gäller bolån, i CSN:s fall handlar det om enstaka tiondelar upp eller ner när det sker ändringar och det är inte speciellt stora svängningar på beloppen som studenter vanligtvis har. Håll kvar ditt CSN istället för att göra om det till andra typer av lån.

Sveriges bästa och sämsta universitet

Posted by Anders | Posted in studentlån | Posted on 06-04-2010-05-2008

0

I dagarna kom listan ut för den årliga rankningen av Sveriges lärosäten från den oberoende granskaren Urank. För andra året i rad toppar Karolinska institutet, tätt följt av Handelshögskolan i Stockholm. Även Sveriges lantbruksuniversitet återfinns på toppen av listan vilket är roligt.

Sett till bottenskiktet så återfinns även här föregående års kandidater i from av högskolorna på Gotland, i Blekinge och i Gävle. Inte lika prestigefyllda platser med andra ord.

Rankingen som Urank gör baseras på officiell statistik som finns tillgänglig men man tar också hänsyn till lärarnas kompetens, lärartäthet och hur forskningsanslagen ser ut. Dessutom har några nyheter kommit för årets ranking där man tittat på en jämförelse mellan tre olika utbildningsområden. Dessa listor ser något annorlunda ut sett till den totala placeringen.

Listorna kommer inte helt fel i tid. Det är snart dags för nya studenter att välja utbildning med sista anmälningsdag i mitten av april. Dessutom har förslag från det svenska styret lagts fram om att rankingar av universitetet och högskolor skall ligga till grund för mängden skattemedel som skall fördelas till de olika skolorna.

Är du intresserad av att börja plugga? Läs då mer om hur du finansierar din utbildning på Allt om Studentlån.

Nya rapporter pekar på att studenter har plus i kassan

Posted by Anders | Posted in Ekonominyheter, studentlån, Swedbank | Posted on 03-03-2010-05-2008

0

I måndags kunde vi berätta om att studenter vill ha högre studiemedel. Nu kommer det en intressant artikel på Metro som är intressant att läsa eftersom det säger precis raka motsatsen. Det är privatekonomen Kristian Örnelius på Swedbank som uttalat sig om att studenter faktiskt har plus i kassan sedan studiemedlet höjdes inför 2010. Swedbanks undersökning visar på att under 2009 hade studenter 30 kr minus i kassan när alla nödvändiga utgifter var betalda. Under 2010 är samma siffra 160 kr plus istället.

Dock är det högst relativt vad som anses vara de nödvändiga kostnaderna. Enligt Swedbank är det boendet, mat och kläder samt nödvändigt studiematerial. Att ha 100 kronor över varje månad för uteliv och nöjen inser nog de flesta att det inte blir speciellt roligt för de pengarna. Dessutom är det så att i studiemedlets höjning så var den största delen av lån så det är ändå de lånade pengarna som finansierar det mesta av studenternas levande. Något som också påtalades vara en anledning till måndagens protester och det är ganska givet att det påverkar studenternas ekonomi avsevärt.

Det skall sägas att av studenternas inkomster 2010 så står bostadsbidraget för nio procent av den. Det är en ökning med cirka fem procent om man jämför med siffror som kom 2001. Problemet är enligt Örnelius att det inte är speciellt många som söker ett bostadsbidrag med främsta orsak att de är rädda för att få betala tillbaka stora delar av bidraget. Inte en alls ovanlig situation som uppstår eftersom en student endast får tjäna 19 400 kronor innan staten går in och kräver pengar tillbaka. Den mest skrämmande siffran är dock att beloppet inte ändrats sen 1996. Alla med någon enstaka nationalekonomisk kunskap kan enkelt räkna ut att bara inflationen borde ha höjt den summan avsevärt.

Frågan är alltså om det faktiskt är så att studenterna har rätt i att protestera. Med ovanstående resonemang är det nog så.

Bostadsbidrag står 2010 för nio procent av studentens inkomster, jämfört med drygt fyra procent 2001. Fullt bostadsbidrag kan bara den som tjänar under 19 400 kronor per år få. Gränsen har inte ändrats sedan 1996.

Studenter vill ha högre studiemedel

Posted by Anders | Posted in Ekonominyheter, studentlån | Posted on 01-03-2010-05-2008

1

Sveriges Förenade Studentkårer, SFS, går i gemensam trupp ut och kräver högre studiemedel för svenska studenter. Man menar på att varje student i Sverige går i genomsnitt back med 625 kronor per månad. Vid årsskiftet 2009/2010 höjdes studiemedlet med 350 kronor men eftersom studiemedlet är en kombination av bidrag och lån blev det här en sanning med modifikation eftersom höjningen till största delen var i själva låndelen. Det här är alltså både fel och för lite enligt SFS.

Man menar på att studiemedlet inte följt efter kostnadsökningarna som skett i samhället. Den absolut tyngsta kostnadsposten är boendet och snittkostnaden för detta ligger på hela 3 162 kronor. En ganska hög summa eftersom studiemedlet uppgår till 8 140 kronor. Hyran i storstäderna kan vara ännu högre och blir därmed också tuffare. Vissa studenter klarar ekonomin bättre men ofta har det med en bättre familjesituation att göra. Att man kan få lite bidrag och hjälp hemifrån. Det finns inte hos alla.

I takt med att konjunkturen i landet svänger är det periodvis många som går tillbaka till studierna då de är intresserade av att byta karriär. Det blir tufft i de mellanperioderna, särskilt om man har barn och familj. Då har man ofta kostnader för boende och levande som övergår en normal students kostnader med råge.

Är du intresserad av att läsa mer om studentrelaterad ekonomi rekommenderas alltomstudentlan.se som är en heltäckande guide för pågående samt blivande studier och den relation som finns mot ekonomi.