Norman-beloppet – inget exakt mått

Posted by Jonas | Posted in fonder | Posted on 14-08-2012-05-2008

0

Norman-beloppet är ett mått som Morningstar tog fram i början av maj och visar hur mycket pengar en fond skulle generera i framtiden. Men så enkelt är det inte riktigt och måttet bör man ta med en nypa salt när man jämför olika fonder.

Morningstar tog fram Norman-beloppet på grund av debatten som politiker och experter fört för att förenkla och konkretisera vad sparandet i en fond innebär för dig som kund. Den visar hur mycket det skulle kosta dig att spara i en fond om du gör en månatlig insättning på 1000 kronor de kommande tio åren.

Det innebär att måttet endast är en uppskattning av vad fonden förväntas prestera. Måttet räknas olika för olika typer av fonder. För aktiefonder beräknas en avkastning på 6 procent och för räntefonder 2 procent. Och data som används som grund i beräkningen baseras på historisk data från fem år tillbaka i tiden.

Norman-beloppet ger därmed endast en hint om vad du kan förvänta dig för kostnader och avkastning men är absolut inte ett exakt belopp. Framförallt så är osäkerheten stor när det gäller den framtida avkastningen som är ytterst svårt att uppskatta för en aktiefond. Det gäller helt enkelt att ta med risktagandet, historisk avkastning med mera och inte blint lite på Norman-beloppet när du tittar på en fond.

Sälj inte dina fonder i panik

Posted by Jonas | Posted in fonder | Posted on 09-09-2011-05-2008

0

Trots att det är många som just nu väljer att flytta sitt innehav från aktiefonder till räntefonder, så bör man inte följa efter i panik.

Visst är det bra att se över sitt sparande nu när börsen går lite knackigt. Men att sälja allt sitt innehav i panik är inte det bästa alternativet för den som sparar på sikt.

Efter nedgångar på börsen så kommer uppgångar och då ökar värdet på dina fonder. Visst kanske det inte är bra att ha allt sitt sparande i aktiefonder eftersom det är väldigt riskfyllt. Men den delen som man inte kommer att behöva på ett bra tag kommer att öka i värde i framtiden när börsen vänder.

Indexfonder – ett bra alternativ

Posted by Jonas | Posted in fonder | Posted on 25-08-2011-05-2008

0

Indexfonder är ett bra alternativ för den som vill undvika de höga fondavgifterna. Samtidigt så har du inte möjlighet att få en väldigt hög avkastning, men å andra sidan så behöver du inte ta en lika stor risk.

Att investera i indexfonder är inte helt riskfritt. Om marknaden sjunker, som nu senast, så kommer indexfonderna att följa efter. Men om du är lite förutseende och läser marknaden så kan du undvika detta genom att byte till exempelvis räntefonder innan marknaden svänger nedåt. Det är förstås inte en enkel sak att förutse att marknaden kommer att gå ned, men om man ser varningstecken så får man vara snabb att agera, och kanske spara i räntefonder några månader.

Att spara i indexfonder kommer med en låg förvaltningsavgift på lägre än en procent. Om du väljer att spara i Avanza Zero så kommer du undan utan någon avgift överhuvudtaget. Om du jämför två indexfonder som kommer följa OMX 30 så är avgiften den enda skillnaden och varför då inte välja den som lägst? Att skapa ett konto hos en bank kostar oftast inget.

Indexfonder slår också de aktivt förvaltade fonderna i många fall. Dock kan de aktivt förvaltade fonderna skjuta i höjden under en period, vilket indexfonderna inte har samma möjlighet till.

Spara med fonder

Posted by Jonas | Posted in fonder, Uncategorized | Posted on 18-08-2011-05-2008

0

Att spara i fonder är väldigt populärt numera. Men vad innebär det och vilket alternativ passar dig? Det kan bara du svara på och det avgörs ofta av vilket risktagande du är villig att ta.

Läs nedan om de vanligaste fonderna som du kan välja mellan.

Aktiefonder

Aktiefonder består helt eller delvis av aktier och minst 75% av fonden måste bestå av aktier. Som alla förstår är aktiemarknaden en osäker plats att placera dina pengar vilket gör aktiefonder till en osäker investering och ett stort risktagande.

Indexfonder

Ett smart alternativ är att spara i indexfonder eftersom dessa oftast har lägre avgifter. Men om marknaden går ned så följer dessa efter och då gäller det att vara vaksam.

Blandfonder

Om du tycker att aktiefonder är ett för stort risktagande och att räntefonder ger för lite avkastning, är blandfonder ett bra alternativ eftersom de betår av räntebärande papper samt aktier. Fördelningen avgör hur stort risktagandet och avkastningen kommer att bli.

Fond-i-Fond

I en fond-i-fond så ingår endast andra fonder och förvaltaren har mandat att flytta kapitalet mellan olika typer av fonder. Men se upp med förvaltningsavgifterna som kan gå i taket eftersom du betalar förvaltningsavgifter för fonder i fonden samt för font-i-fonden i sig.

Hedgefonder

Alternativet för den erfarne som vill differentiera sin portfölj då hedgefonder ofta inte följer marknaden på samma sätt som aktier gör. Det gör hedgefonder till ett bra alternativ om du sprida riskerna i din portfölj. Dock är hedgefonder ett osäkert alternativ eftersom utvecklingen av fonden består till stor del av förvaltarens skicklighet.

Räntefonder

Räntefonder är det säkraste alternativet för sig som vill få en bättre avkastning är ett sparkonto men som samtidigt inte tar någon större risk.

Indexfonder har svårt att följa index

Posted by Jonas | Posted in fonder | Posted on 27-06-2011-05-2008

0

Att välja indexfonder låter ofta som en bra idé. En fond som följer index borde väll alltid ge bra avkastning i goda tider? Om det ändå vore så väl.

En indexfond påverkas av framförallt tre faktorer; utvecklingen av index, hur index följs av fonden samt vad för förvaltningsavgift som tillkommer med fonden. Den sista faktorn är den som gör att det blir svårt för fonden att slå index. Man ligger alltid ett steg efter då man gör avstamp i sin avkasning. Då man ofta har en förvaltningsavgift på 1-2,5 procent.

När man väljer indexfond bör man läsa på noga hur index följs och vilken risk de tar för att följa index. Vissa indexfonder väljer ibland att köpa de aktier som påverkar index mest. Detta gör att det ibland kan gå bättre för fonden, men också sämre. Detta gör att fonden utsätts för en störra risk.

Så det är viktigt att hålla koll på hur indexfonden verkligen följer index eller om den ofta har dippar eller toppar samt att man äver håller koll på förvaltningsavgiften som kan ta en stor del av din avkastning.

Investeringskontot – så funkar det

Posted by Anders | Posted in Ekonominyheter, Spartips | Posted on 17-12-2010-05-2008

1

Den nya sparformen som blir tillgänglig efter årsskiftet har fått namnet Investeringskonto och vi är många som är intresserade av att veta hur det kommer att funka. Tanken är att det skall göra det enkelt att spara i fonder och aktier och det skall framförallt inte vara allt för dyrt när man gör vinster och annat. Tanken är att sparandet skall bli sundare med hjälp av det här Investeringskontot.

Det finns ett förslag som nu ligger på remiss om att människor som redan har massa pengar i andra fonder och inte vill sälja på grund av rådande reavinst skall få möjligheten att kvitta eventuell vinst mot räntekostnader efter att skatten betalats.

Investeringskontot är en ny form av de redan populära kapitalförsäkringarna som också kommer att finnas kvar framöver. Skattesatsen är något lägre på dessa men däremot finns ingen kvittningsrätt som kommer finnas på själva investeringskontot. Bankerna välkomnar den nya sparandeformen men tror att det kan ta ett tag innan det får genomslag.

Spännande är det oavsett.

Sparande blir bankernas nya vapen för konkurrens

Posted by Anders | Posted in fonder, obligationer, Skandiabanken, Spartips | Posted on 15-07-2010-05-2008

0

Läste en spännande artikel ur privatekonomisk synpunkt häromdagen på Dagens industris privatekonomiska avdelning Dinapengar.se. Det var Skandiabankens VD som var intervjuad men personligen tror jag att artikeln speglar ganska många banker i dagens läge. Det har ju varit en väldig hets på lånemarknaden de senaste åren där i stort sätt all fokus har lagts på att försöka roffa åt sig sig så många nya låntagare som möjligt till bankerna. Den här strategin har emellertid minskat kraftigt den senaste tiden. Exempelvis rapporteras det om att Swedbank har minskat sin marknadsandel på bolån från 30 till 15 procent. Konkurrensen börjar bli oerhört hård.

Det börjar bli allt mer tydligt att bankerna försöker hitta andra vägar att skapa kunder och kontakter i landet och flera har valt vägen att börja erbjuda attraktivt sparande istället för just olika låneerbjudanden. Vem vinner på det här? Givetvis vinner banken på att få fler kunder, oavsett lån eller sparande, men givetvis har gemene man mycket att hämta på att bankerna erbjuder ett bättre sparande. Är det någonting som varit väldigt dåligt de senaste åren så är det just sparandet med bara några decimaler ränta för vanliga sparkonton med mera. Det här skall det nu bli ändring på och ju fler som inleder konkurrensen med den här formen av kundrekrytering, ju fler kommer hänga på trenden och privatpersonerna får en stor möjlighet att välja attraktivt sparande med förmånliga räntor.

I Skandiabankens fall handlar det inte bara om att erbjuda ett attraktivt sparande på konto utan här handlar det om breda möjligheter till fonder där man inte bara erbjuder egna fonder utan också öppnar upp ett torg där man kan spara pengar i de fonder man vill, oavsett om man tillhör Skandiabanken eller inte. Dessutom vill man gärna rucka på reglerna för avdraget gällande pensionen men det är givetvis inget som banken själva kan påverka men ju fler röster som höjs kring frågan, desto bättre blir sannolikheten att man får till en debatt kring frågan.

Som privatkund bör man alltså hålla utkik framöver huru vida villkoren för olika typer av sparande faktiskt kommer förändras. Man bör också se över sitt eget sparande och vad man egentligen tjänar på att ha det i den banken man är idag. Ett skifte skulle kunna få en stor effekt.

Svenskarna föredrog sparkonto på 2000-talet

Posted by Anders | Posted in Ekonominyheter, Spartips | Posted on 28-12-2009-05-2008

0

Sett till de senaste åren har inte ekonomin riktigt fungerat som övriga 2000-talet i och med finanskrisens intåg. Sifo har släppt en rykande färsk undersökning som visar vad svensken helst placerade sina pengar under 2000-talet. 36 procent av svenskarna valde att spara sina pengar på sparkonto under 2000-talet. 27 procent valde placeringen aktiefonder medan 18 procent vågade satsa besparingarna i renodlade aktier.

Aktiefonder var väldigt populärt i slutet av 90-talet och hade sitt rekordår 2000 enligt Avanzas sparekonomi Claes Hemberg som uttalat sig i Dagens nyheter. Avyttringen skedde mellan 2006-2008 vilket gjorde att aktiefondens sämsta år kunde noteras 2008. 2009 har dock vänt trenden och aktiefonden är på väg tillbaka. Utländska fonder är de som lockar svenskarnas placeringar mest just nu.

I den undersökning som gjorts med 1050 personer frågades ut så visade det sig att de svenska spararna hade varit mindre aktiva i år. 30 procent köpte eller sålde fonder i sitt sparande under 2008 medan det under 2008 endast visade sig vara 15 procent som var aktiva.

Intresserad av att börja spara?

Gå direkt till Sveriges bästa sparränta just nu

30 miljarder in i PPM-systemet

Posted by Anders | Posted in Ekonominyheter, fonder, pension | Posted on 04-11-2009-05-2008

0

I månadsskiftet kommer PPM-pengarna. Det innebär att närmare 30 miljarder kronor skall fördelas ut till pensionsspararna och deras konton. Värdet på svenskarnas samlade pensionssparande just nu är 290 miljarder kronor enligt uppgift från Premiepensionsmyndigheten PPM.

I år ligger uppgången på cirka 25 procent mot föregående års tunga dipp med nästan 30 procent ner. Den årliga tillväxten ligger generellt på 3 procent per år. Sett under året är det fonder på marknaderna tillväxt och sverigefonder. Hur som haver anses bankerna vara de stora vinnarna och spararna de stora förlorarna.

PPM har låtit meddela att fondbyten som beställs från och med den 8 december kan ta betydligt längre tid än vanligt. Byten som sker efter midnatt den 3 december kommer att gå till handel tidigast den 11 december enligt PPM. Planera. Det är A och O.