Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad

Posted by Jonas | Posted in reporänta, riksbanken | Posted on 25-10-2012-05-2008

0

På förmiddagen i dag så meddelade Riksbanken att man har beslutat att lämna styrräntan, eller reporäntan som det också heter, oföränrad på 1,25 procent. Detta trots att inflationen har minskat till 0,7 procent till o,4 procent sen det senaste beslutet då man sänkte reporäntan med 0,25 procentenheter.

Riksbankens egna prognoser inför detta beslut pekade också på en oförändrad ränta. Men faktum är att inflationen ligger i dag på en nivå långt ifrån målet på två procent. Beslutet motiveras av att den svenska ekonomin har tappat i spåren av eurokrisen och den minskade exporten samtidigt som arbetslösheten väntas öka något.

Riksbanken förändrade också sin egen prognos och sänkte räntebanan, dock så var detta en mindre justering och som det ser ut nu så väntas räntan ligger kvar på samma nivå ett tag framöver. Dock så är det många debattörer och experter som förväntar sig att räntan kommer att sänkas när Riksbanken träffas nästa gång för att besluta om räntan. Vilket de kommer att göra den 17:e december.

Det ska bli intressant att följa bankernas reaktion på beslutet. Dock så är det troligt att det inte sker några större förändringar när det gäller boräntan. Speciellt med tanke på att bankerna mer koller på risker än hur reporäntan förändras. Och ska man tro Riksbankens prognoser om den svenska ekonomin så är det mer troligt att räntorna ökar något.

Styrräntan höjs igen

Posted by Anders | Posted in Ekonominyheter, riksbanken | Posted on 15-12-2010-05-2008

0

För fjärde gången i rad väljer nu Riksbanken att höja den viktiga styrräntan med 0,25 procentenheter. Det innebär att vi fram till nästa sammanträde har en styrränta som uppgår till 1,25 procent. Prognosen eller räntebanan som den också benämns lämnas i det stora hela oförändrad mot föregående beslut. Två av ledarmötena under sammanträdet valde att reservera sig för beslutet om att höja räntan. Övriga ställde sig för en höjning.

Motiveringen är att den svenska ekonomin pekar spikrakt uppåt och går som tåget. Den europeiska oron för stadsfinanser har också blivit värre vilket ligger till grund för beslutet. Det här var vad experter hade räknat med och ingen är nog egentligen förvånad över höjningen. Prognosen visar en ränta på 2,25 procent i slutet av 2011 och skall man nå dit måste höjningar ske successivt. Man tror också att hushållens upplåningar minskar gradvis allt efter som räntan höjs.

Införandet av den nya räntan träder i kraft den 22 december.

Bankerna höjer sina räntor

Posted by Anders | Posted in bolån, Ekonominyheter, Länsförsäkringar, nationalekonomi, Skandiabanken | Posted on 27-10-2010-05-2008

0

Som en direkt följd av gårdagens information om att riksbanken höjer styrräntan så följer nu bankerna efter och höjer sina bolåneräntor. Bland annat höjer Länsförsäkringar samtliga bolåneräntor med mellan 0,10 och 0,20 procentenheter som en konsekvens av ränteförändringarna. Det här innebär att ett lån bundet i tre månader hamnar på en ränta på 2,72 procent. Det tvååriga lånet får en ränta på 3,18 procent och det femåriga år får en ränta på 4,20 procent.

En annan bank som gör detsamma är Skandiabanken som höjer räntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,10 procentenheter till 2,60 procent. Dessutom ökar man den tvååriga räntan med 0,05 procentenheter till 3,16 procent. Skandiabanken väljer också att höja den långa femåriga räntan till 3,84 procent.

Kika gärna igenom tabellen för boräntor.

Styrräntan höjs med 0,25 procent av Riksbanken

Posted by Anders | Posted in Ekonominyheter, nationalekonomi, riksbanken | Posted on 26-10-2010-05-2008

0

Idag var det åter igen dags för ett sammanträde i den lilla grupp människor som har en oerhörd stor påverkan på svensk ekonomi, nämligen Riksbankens ansvariga som beslutar om styrräntans nivåer. Idag var beslutet väntat och att höjningen kom på 0,25 procentenheter upp till 1 procents-nivån var det som de flesta experter hade siat om. Hade det inte varit för den försämrade amerikanska ekonomin hade höjningen kunnat vara ännu större.

Det här får givetvis konsekvenser. Bolånen kommer att bli dyrare och sparräntorna kommer att bli högre. Det finns givetvis många som vill uttala sig om vad effekterna kommer att bli men det är svårt att få till så att alla tankar kommer att infalla. Dock innebär inte den här höjningen att det är dags att binda bolånen.

Riksbanken lämnade också en prognos för kommande höjningar och den har dragits tillbaka något eftersom det visat sig att ekonomin världen över fortfarande är känslig till för stora förändringar. Nu är prognosen istället satt till att räntan skall stiga till 1,9 procent i slutet av 2012 och 3,4 procent i slutet av 2013. Det är en försiktigare prognos än vad som lämnades under förra sammanträdet där räntan gick upp till 0,75 procent. Att binda bolånen är därför inte lika självklart just nu där flera experter redan valt att gå ut och meddela att det kan vara hugget som stucket att binda just nu. Det kan vara bättre att vänta till nästa höjning istället.

Det är inte helt enkelt med ekonomi. Att som privatperson lyssna och ta åt sig av allt som skrivs är givetvis inte helt enkelt när det ena månaden rekommenderas något och andra månader någonting helt annat. Det är väl det som är både förtjusningen och förskräckelsen när det kommer till privatekonomi. Personligen tror jag på att avvakta att binda upp sig, inte minst nu när prognosen planade ut och blev mindre drastisk. Troligtvis kommer det att komma en räntehöjning till innan årsskiftet är slut och då kanske det är ett annat läge i diskussionen om att binda eller inte.

Om du inte riktigt har greppat det här med RIksbanken och Styrräntan så finns två bra informationssidor på Allt om Spara där du kan lära dig mer om just de här områdena. Klicka på antingen Riksbanken eller Styrränta för att komma till respektive artikel.

Låneräntorna stiger snabbare än sparräntorna

Posted by Anders | Posted in Akelius, Ekonominyheter, Nordax finans | Posted on 13-09-2010-05-2008

0

Tar idag del av en undersökning som DN.se låtit göra gentemot bankernas skillnader i låneräntor och sparräntor. Det är en markant skillnad som presenteras och inte speciellt överraskande.

Bankerna erbjuder alltid två typer av räntor. Dels den ränta som de betalar för att du har pengar på banken som de sedan kan använda samt den ränta som de tar betalt från kunder som valt att teckna lån i banken. Sett på bankernas räntor sedan årsskiftet så har alltså låneräntorna höjts med det dubbla, jämfört med sparräntorna. Dock skall det poängteras att det endast handlar om en höjning om 0,25 procentenheter på bolåneräntorna.

Det har den senaste tiden snackats om att bankerna skall börja använda sparräntorna för att locka nya kunder till bankerna istället för som det varit den senaste tiden, att locka med låga boräntor. När räntorna stiger allt eftersom landet hämtar sig kan det vara läge att försöka hitta nya kunder med bra erbjudanden kring sparräntorna. Så är alltså inte fallet. Ännu.

I en intervju med Swedbank menar man på att de låga sparräntorna handlar om att man följer styrräntan även här. Det innebär att de flesta bankerna erbjuder en väldigt låg ränta just nu eftersom styrräntan inte är mer än 0,75 procent för tillfället. Mindre banker och institut försöker locka kunder genom att ha en högre ränta men istället kräva uppoffringar på andra ställen. ofta rör det sig om att man inte har möjlighet att plocka ut pengar mer än en gång om året eller att man binder upp sparade pengar över en bra tid framöver så att banken kan garantera att pengarna finns kvar under en viss tid.

Den bästa räntan just nu på ett sparkonto gäller Nordax Finans som erbjuder en sparränta på 2,65 procent. Ser man på storbankerna där inga krav finns på spararen så handlar det om räntor på siffrorna 0,5 – 0,65 procent vilket är väldigt dåligt.

Sveriges absolut bästa ränta just nu har Akelius Spar men där finns kravet om att sparandet inte får överstiga 50 000 kronor. Dessutom ingår inte banken i den statliga insättningsgarantin så risken att spara är högre än i en bank som ingår i själva garantin.

Riksbanken höjer styrräntan

Posted by Anders | Posted in Ekonominyheter, riksbanken | Posted on 01-07-2010-05-2008

0

Det är nog inte många i ekonomi-Sverige som har missat dagens huvudnyhet. Riksbanken beslutade efter sammanträdet att höja styrräntan från 0,25 procentenheter till 0,5 procentenheter. Höjningen kommer knappast som en chock då det flera gånger under året har pekat på att den första höjningen kommer just under sommaren. Frågan är nu bara om det kommer mer höjningar framöver.

Svensk ekonomi har sakta men säkert återhämtat sig, trots att det de senaste dagarna varit osäkerhet på börserna av just den anledningen att det kanske har återhämtat sig för fort. Sveriges penningpolitik måste nog dock sägas ha skötts utomordentligt av riksbanken då de största ekonomiska smällarna har uteblivit, i alla fall om man tittar på makronivå.

Om man skall tro det pressmeddelande som kommit från Riksbanken idag så kommer höjningarna att avlösa varandra den närmsta tiden, främst för att både svensk och internationell ekonomi sakta har kommit tillbaka på rätt köl. Höjningarna kommer motsvara en genomsnittlig reporänta på 0,5 procent under tredje kvartalet 2010, 0,9 procent under fjärde kvartalet i år, 2,1 procent under tredje kvartalet 2011, 3,1 procent tredje kvartalet 2012 och 3,8 procent tredje kvartalet 2013.

Två stycken ledamöter i gruppen som sammanträdde idag motsatte sig en räntehöjning. Det var vice riksbankschef Karolina Ekholm och Vice Riksbankschef Lars E O Svensson som var dessa två.

Att räntorna går uppåt framöver är alltså bara att kallt kalkylera med. Det kommer bli dyrare med lånen, helt enligt den plan som funnits hela tiden. Nu återstår bara att se om bankerna varit all för generösa att godkänna lån till människor som kanske inte skulle fått godkänt eftersom de inte klarar av att hantera de högra kostnaderna som kommer i takt med att räntan går upp.

Viktiga frågor om bolån

Posted by Anders | Posted in bolån, nationalekonomi, riksbanken | Posted on 26-04-2010-05-2008

0

Sara Bränström har publicerat en mycket bra artikel på SvD.se idag där man har listat de fem viktigaste frågorna om bolån just nu. Ett måste för varje människa som intresserar sig för sin privatekonomi. Frågorna och svaren följer nedan;

Vad innebär bolånetaket?
Det har länge talats om en begränsning för hur mycket lån som kan beviljas en köpare när han använder bostaden som säkerhet. Meningen är att begränsningen placeras i ett intervall där siffrorna 75 – 90 procent har varit på förslag. Resten av pengarna måste alltså placeras i huset som kontantinsättning. Tanken är att taket bolånetaket träder i kraft den förste juli 2010.

Varför bolånetak?
I grund och botten är det här en nationalekonomisk fråga där Riksbanken tagit ställning för att förhindra en framtida bostadsbubbla. Man ser ett problem med att allt fler lånar allt mer pengar och på sikt kan svensk ekonomi få en rejäl back-fire om man låter det gå alldeles för långt. Risken man ser är att om bubblan smäller riskerar husägare sälja sina hus med förlust och hamnar där med i en skuldfälla.

Hur påverkas bostadsmarknaden genom den här regleringen?
Här går givetvis de flesta åsikter isär. En del menar att införseln inte kommer få någon effekt alls om taket sätts till 90 procent eftersom bankerna själva har en begränsning kring den nivån idag. Sätts den däremot till 75 procent kommer det få stora konsekvenser. Andra menar att det kommer ske helt andra saker.

Är det läge att binda sin ränta?
Ständig fråga utan svar. Allt avgörs i varje individuellt fall. Trygghet mot högre kostnad. Billigare lån med högre risk? Varför inte blanda och binda en del av lånet?

Bör jag göra något inför de kommande räntehöjningarna?
Det finns flera sätt att genomföra insatser mot de kommande ränteökningarna. Den enklaste och mest vanliga torde vara att amortera av så mycket av lånen som är möjligt. Prognosen säger att styrräntan kommer ligga runt 4 procent under 2012. Därför är det alltid bra att leva och kalkylera med att räntan är ”normal”. Idag anses en normal ränta ligga någonstans kring fem procent.

Riksbanken låter styrräntan stå

Posted by Anders | Posted in Ekonominyheter, riksbanken | Posted on 20-04-2010-05-2008

1

Precis som vi kunde rapportera igår så blev dagens möte på Riksbanken ingen överraskning. Riksbanken låter räntan stå kvar på rekordlåga 0,25 procentenheter som varit på samma nivå sen juli 2009. Prognosen som lämnades för den bana som räntan förväntas ta framöver var något oväntad eftersom det tenderar att inte gå så pass fort att en höjning är att vänta i juni. Dock skall det sägas att det fortfarande mycket väl kan ske, om än något svagare än vad det var innan pressmeddelandet om räntebanan gick ut under förmiddagen. Vice riksbankschef Lars E.O Svensson reserverade sig från prognosen eftersom han själv tror på en låg ränta året ut.

En intressant aspekt som lyftes under mötet är det faktum av den svenska ekonomin har delats upp i två läger. Den finansiella krisen har påverkat den svenska exportindustrin bra mycket hårdare än någon annan sektor inom den svenska ekonomin. Det här gör att det blir en komplicerad situation att hantera med hjälp av penningpolitiken. De två olika ekonomiska lägren hade behövt hanteras på olika sätt, rent penningpolitiksmässigt. Men eftersom det bara finns en styrränta måste Riksbanken hitta ett mellanting som stödjer båda sektorerna. Något som inte är helt enkelt.

Återhämtningsprofilen för svensk ekonomi har ändrats något med en lite sämre återhämtning under 2010 medan 2011 väntas bli ett bra år ur svensk synvinkel. Detta har Riksbanken redan flaggat för tidigare.

Inflationen sticker – tecken på ökade räntor

Posted by Anders | Posted in Ekonominyheter, nationalekonomi | Posted on 11-03-2010-05-2008

0

Statistiska centralbyrån rapporterar idag siffror från januari och februari där det visat sig att konsumentpriser har höjts med 0,6 procent under perioden. Sett till årets inflationstakt på årsbasis innebär det en inflationstakt på cirka 1,2 procent. Den här siffran var inte riktigt väntad eftersom man trodde på lägre siffror. Detta är då ett tecken på räntehöjningar är att vänta eftersom det var den högsta inflationstakten sett till ett år bakåt i tiden.

Experterna påvisar att det här är det faktum som sker eftersom det inte varit några räntehöjningar på sista tiden. Samtidigt har el- och bensinpriser stigit rejält och det är alla faktorer som påverkar. Den underliggande inflationen, som är ett mått som ofta används av Riksbanken, ligger just nu på 2,7 procent, cirka 0,7 procent mer än vad det uttalade målet på 2,0 procent. Något som givetvis inte är helt bra.

Om det är rena grekiskan för trogna läsare så innebär det här i klartext att Riksbanken kan komma att försöka stimulera ekonomin snabbare än vad som tidigare sagts. Med andra ord kan räntan komma att stiga redan innan sommaren/början av hösten som tidigare uttalats. Den allmänna uppfattningen är dock fortfarande att det kommer dröja fram till hösten innan det sker räntehöjningar. Efter dessa rapporterna bör man emellertid tänka om lite och fundera en extra gång om det inte är dags att snart binda sina räntor.

Tävla om den lägsta räntan

Posted by Anders | Posted in bolån, Ekonominyheter, seb | Posted on 04-03-2010-05-2008

0

DN.se hade idag en intressant artikel om Peder Eriksson från Hovmantorp i Kronobergs Län som hade lyckats förhandla till sig den bästa räntan av alla i landet under 2009. Tävlingen arrangerades av Comboloan och Din Ekonomi och handlade om att den person som lyckades få den lägsta räntan i förhållande till Riksbankens reporänta skulle vinna. Tävlingen hade avgränsats till lån som endast hade löptider med högst tre månader. 55 personer deltog.

Den sämsta räntan i tävlingen låg på 1,59 procent som ändå måste anses som en ganska bra ränta för den som sitter på den. Dock var Peders ränta snäppet vassare eftersom han hade lyckats förhandla ner den till låga 0,72 procent. En ränta som till och med han själv anser vara mycket låg. Lånet tecknades hos SEB i Växjö där tjänstemannen hade sänkt räntan med 0,4 procent mot att Peder ökade sitt pensionssparande med 500 kronor. En deal som han onekligen köpte.

Är du också intresserad av att ställa upp i en sådan här tävling under 2010 så rekommenderas ett besök hos Rantekungen.se. Där kan du läsa allt om hur tävlingen och hur det går till!

Lycka till!