Euron – Inte speciellt populär

Posted by Anders | Posted in Ekonom, EU, SCB | Posted on 15-06-2010-05-2008

0

När Sverige fick säga sitt valde majoriteten att inte släppa in den gemensamma europeiska valutan Euro innanför gränserna. Det har nu gått ett par år sedan omröstningen hölls och frågan är hur svenskar ställer sig till Euron idag? Faktum är att valutan är ännu mer impopulär än vad den var då röstningen avgjordes.

Statistiska centralbyrån har genomfört en undersökning hur svenskar ställer sig till den gemensamma valutan idag. Ungefär 28 procent skulle idag rösta JA medan nästan 60 procent skulle rösta NEJ. 12 procent är fortfarande osäkra hur de ställer sig. Det här är rekord vad det gäller antalet NEJ-sägare där stödet aldrig varit större. Jämför man med senaste undersökningen så var antalet NEJ-sägare ungefär 42 procent medan 44 procent var positiva.
Rent generellt när det gäller EU som organisation är fortfarande stödet hyfsat starkt. JA-sägarna där ligger ungefär på 56 procent. Cirka 20 procent är negativt inställda till medlemskapet. En liten ökning mot tidigare mätningar.
Fördelar vi ut åsikterna på kön så är andelen kvinnor som är emot Euron 61,9 procent jämfört med tidigare 45 procent. En kraftig ökning. Männen har också ökat. Från 38 procent i november till 58 procent i maj.
Det tåls också att informera om att inget parti idag har fler JA-sägare än NEJ-sägare när det gäller Euron. Minsta skillnaden finns i Folkpartiet medan den största skillnaden ligger hos Vänsterpartiet där hela 74 procent är emot ett Euroinförande.


Svenska fritidshus populära – inte bara hos svenskar

Posted by Anders | Posted in Ekonominyheter | Posted on 31-03-2010-05-2008

0

Att ha ett litet rött torp med vita knutar i skogsbrynet vid en sjö, det är många svenskars dröm. Det är emellertid inte bara svenskarna själva som drömmer om det. Nya siffror visar att 33 000 svenska sommarhus har utländska ägare. Människor från Holland är de som ökar mest just nu. Det här skriver Metro idag.

Att vi har 33 000 utländska ägare innebär att sex procent av den svenska stugnäringen tillhör utländska medborgare. Framförallt är det personer från Danmark, Tyskland och Norge. Den största andelen stugor och fritidshus som har de här ägarna finns helt naturligt i Kronobergs län. Dock skall det sägas att det är en hel del som rör sig både till Värmland och till Strömstad samt Jönköping också.

Att Holländarna ökar tros bero på att man söker sig uppåt från något mer stirriga central- och sydeuropa. Det tar ungefär 12 h att åka till Sverige vilket inte är speciellt långt. Holland och Sverige är också lika varandra sett till samhället med den skillnaden att fritidshusen är bra mycket billigare i Sverige. För samma pengar som ett hus kostar i Sverige skulle endast räcka till ett garage i Holland.

Snittpriset för villor – Högsta nivån någonsin

Posted by Anders | Posted in bolån, Ekonominyheter | Posted on 17-03-2010-05-2008

1

För första gången någonsin visar Statistiska centralbyråns, SCB, statistik att det genomsnittliga villapriset har gått över nivån om två miljoner kronor. Prislyftet på nästan två procentenheter under december – februari var det slutgiltiga att få bägaren att rinna över. Siffran är dock ett genomsnitt och det finns således villor som ligger bra mycket lägre men också de som går bra mycket över snittet. En villa i Västernorrland ligger exempelvis under en miljon kronor i snitt.

Prisökningarna i storstäderna ligger på 3 – 4 procent medan de högsta ökningarna under senaste kvartalet ligger i länen Kronoberg, Halland och Västernorrland på hela fem procent. Sett till årets mätningar så har priserna på svenska småhus stigit i genomsnitt med nio procent. Även här är storstadsregionerna högre än snittet och ligger nästan upp mot 14 procent på vissa ställen, jämfört med samma period, ett år bakåt i tiden.

Att köpa hus med ett hypotekslån just nu kan alltså vara farligt om man inte är riktigt säker på sin sak. Att betala ett överpris samtidigt som räntorna nu är på väg uppåt kan bli ett ödestiget misstag för människor vars ekonomi inte är helt stabil.

Inflationen sticker – tecken på ökade räntor

Posted by Anders | Posted in Ekonominyheter, nationalekonomi | Posted on 11-03-2010-05-2008

0

Statistiska centralbyrån rapporterar idag siffror från januari och februari där det visat sig att konsumentpriser har höjts med 0,6 procent under perioden. Sett till årets inflationstakt på årsbasis innebär det en inflationstakt på cirka 1,2 procent. Den här siffran var inte riktigt väntad eftersom man trodde på lägre siffror. Detta är då ett tecken på räntehöjningar är att vänta eftersom det var den högsta inflationstakten sett till ett år bakåt i tiden.

Experterna påvisar att det här är det faktum som sker eftersom det inte varit några räntehöjningar på sista tiden. Samtidigt har el- och bensinpriser stigit rejält och det är alla faktorer som påverkar. Den underliggande inflationen, som är ett mått som ofta används av Riksbanken, ligger just nu på 2,7 procent, cirka 0,7 procent mer än vad det uttalade målet på 2,0 procent. Något som givetvis inte är helt bra.

Om det är rena grekiskan för trogna läsare så innebär det här i klartext att Riksbanken kan komma att försöka stimulera ekonomin snabbare än vad som tidigare sagts. Med andra ord kan räntan komma att stiga redan innan sommaren/början av hösten som tidigare uttalats. Den allmänna uppfattningen är dock fortfarande att det kommer dröja fram till hösten innan det sker räntehöjningar. Efter dessa rapporterna bör man emellertid tänka om lite och fundera en extra gång om det inte är dags att snart binda sina räntor.

RUT-avdraget är en het potatis

Posted by Anders | Posted in Uncategorized | Posted on 05-03-2010-05-2008

0

Kärt barn har många namn brukar det hela. Pigeavdraget, Städavdraget eller RUT-avdraget. Det finns alltid något namn som alla känner igen. Avdraget som infördes för hushållsnära tjänster har länge varit en het potatis i debatten. Med tanke på att valet nu närmar sig har det åter igen kommit upp på tapeten där den rödgröna oppositionen vill ta bort avdraget. Samtidigt har pressen rotat fram att flera av de högt uppsatta tjänstemännen i oppositionen faktiskt nyttjat just det här avdraget flera gånger.

Många experter har velat ge sig in i debatten och ha åsikter hit och dit. Flera undersökningar har gjorts och presenterats under den period som avdraget funnits och flera av dessa har pekat på att det är människor från alla grupper i samhället som nyttjar avdraget, inte bara höginkomsttagare eller de som är riktigt rika.

Nu var det då dags att vända på steken ytterligare en gång och visa på att det visst är de rika som använder sig av avdraget mest. Det är Metro som den här gången ger sig in i diskussionen och har hårdgranskat de siffror som använts i tidgare undersökningar. Metro menar att fyra procent av Sveriges rikaste människor köpte 29,2 procent av alla hushållsnära tjänster som såldes i landet.

Statistiska Centralbyrån har siffror på att under 2008 var det drygt 400 000 svenskar som tjänade en halv miljon kronor eller mer. Av dessa köpte alltså fyra procent cirka 29 procent av alla hushållsnära tjänster. 46,6 procent av de som köpte RUT-avdragsgilla tjänster tjänade någonstans mellan 200 000 – 499 999 kronor.

Satt i ett sammanhang av förhållanden innebär det här att cirka 7 av 100 höginkomsttagare köper den här typen av tjänster medan endast 1 av 100 av låginkomsttagarna gör det. Nya siffror, nya sätt att debattera. Det gäller att hänga med i debatten!

Avtagande inflation och bättre löner

Posted by Anders | Posted in Ekonominyheter, SCB | Posted on 18-02-2010-05-2008

0

När man fortfarande befinner i sig i inledningen av ett nytt år brukar det trilla in massa rappoter från företag, index och sammanställningar från föregående år. 2010 är inget undantag, snarare ramlar det in fler rapporter eftersom det går att ge ut rapporter för de senaste årtiondet. Idag läser vi om att konsumentpriserna har sjunkit i snitt med 0,1 procentenheter sett till december 2009. Det här enligt Statistiska Centralbyrån, SCB. Samtidigt kommer också rapporter om att KPI, Konsumentprisindex, stiger med 0,6 procent. Det här beror i första hand på att de varor som finns i den kundkorg som KPI baseras på har blivit uppdaterade.

Inflationstakten däremot har minskat från 0,9 till 0,6 procent och det innebär att den genomsnittliga förändringen av ovanstående konsumentpriser under de senaste 12 månaderna. Det finns en bra artikel som förklarar inflation. Konsumentpriserna fortsatte att påverkas, bland annat av boendepriserna som drog ner dem med 1,6 procent. Livsmedel och skor höjde dem med 0,3 procent. Även restaurang- och hotellpriser påverkade konsumentpriserna uppåt.

Samtidigt kommer också rapporter om att svenskarnas löner gick upp rejält under föregående år. Medlingsinstitutet kommer med rapporter om att förra årets höjning som legat på närmare 3,5 procent är den högsta under hela 2000-talet. Föregående period låg den på 2,5 procent och året innan dess endast på en ynka procent.Genomsnittet för perioden 95 – 08 är dock 2,5 procent per år. Det här är en direkt konsekvens av att inflationen som nändes här uppe har varit lägre än vanligt. Alltihop hänger samman med krisen och Riksbankens nollräntepolitik och medvetande om att stimulera ekonomin på allra bästa sätt.

Ibland är det intressant med nationalekonomi minsann!

Årets löneökning: 2,4 procent

Posted by Anders | Posted in Ekonominyheter | Posted on 29-01-2010-05-2008

0

SCB har släppt siffror angående svenskens sammantagna löner. Det är inte varit någon direkt jätteökning med tanke den finansiella situation världens ekonomi och valutor befinner sig i. Något som också syns i statistiken. Sett till personer som är arbetare i den privata sektorn så ökade lönerna med 2,4 procent upp till 139,20 kronor i timmen. Det här jämfört med samma måand under 2008.  Om man räknar in övertidstilläggen så var samma siffra 141,1 kronor i timmen. För de privata tjänstemännen var stigningen något högre då lönerna ökade i genomsnitt med 2,8 procent om det inkluderar de rörliga lönetilläggen. Tar man bort lönetilläggen var ökningen bara 2,5 procent. Notera då att övertidstillägg är exkluderat i båda siffrorna för privata tjänstemän.

För att få något perspektiv så anser SCB att jämförelsen mellan de två arbetstyperna endast går att jämföra på ett ställe och det är de privata arbetarna inklusive övertidstillägg med de privata tjänstemännen inklusive de rörliga löneavtalen.Även statistik för övertid släpptes vilken visade på att ungefär 1,8 procent övertid registrerats under året. Det är en minskning med drygt en tiondel från föregående års avstämning av samma period.

Sett till den kommunala sektorn så gick lönerna upp betydligt bättre. Där hittar vi en ökning om 3,9 procent i medellönen där den genomsnittliga lönen för anställda i kommunen nu uppgår till 23 950 svenska kronor. De landstingsanställda ökade ungefär likartat, 3,7 procent till 28 450 kronor. Den statligt anställde har nu 2,5 procent bättre lön än föregående år och uppgår nu till 30 640 kronor i genomsnitt.

Småhuspriser fortsatt uppåt

Posted by Anders | Posted in bolån, Ekonominyheter | Posted on 18-12-2009-05-2008

0

Under den senaste undersökningen, gjord av statistiska centralbyrån, SCB, pekar priserna på småhus ute i landet fortsatt uppåt. Mellan september – november är det en prisökning i genomsnitt med två procent jämfört med föregående år.

Den största uppgången på småhus återfinns i Södermanlands län som pekar stadigt uppåt med fem procent när jämförelsen görs mellan de senaste två tremånadersperioderna. Den absolut största nedgången skedde på Gotland som tappade priser med ett genomsnittligt värde av sex procent.

I städerna steg priserna med cirka 2 procent. Både Stockholm, Göteborg och Malmö med omnejd hade prisökningar i intervallet en till två procent. Om man ser till landets genomsnittliga prisbild för ett småhus så är den i perioden september till november 1,8 miljoner kronor.

Sugen på att köpa sommarstuga? Läs mer om lån till ett fritidshus.

Fler svenskar vill ha Euro

Posted by Anders | Posted in Ekonominyheter | Posted on 15-12-2009-05-2008

0

Sverige röstade 2003 nej till ett införande av den europeiska valutan Euro. Sen dess har intresset varit svalt både gällande åsikter och debatter. Nu kommer det emellertid nya uppgifter från Statistiska Centralbyrån om att just nu är det fler svenskar som är positiva till ett införande än de som är negativa. Det här har inte hänt sedan 2002 då JA-sägarnas stöd var större.

Även om undersökningen inte är statistiskt säkerställd så finns det tydliga siffror som pekar på allt fler positiva röster. De som är allra mest positiva är männen. Cirka 50 procent av de tillfrågade männen är positiva medan 38 procent anses negativa. När det gäller kvinnor är det knappa 46 procent som är negativa till euron medan dryga 37 procent är för.

Om man ser på det historiska är det vanligt att känslan för euron stärks i tider då kronan anses svag vilket är fallet just nu. Dock har det aldrig varit så starka röster som höjts som det är för tillfället. Att det var sju år sedan senast talar ändå för att vindarna kanske blåser något annorlunda under 2009. SCB har tittat på vilka politiska partier som har ökade andelar JA-sägare och där återfinns partier som Miljöpartier, Folkpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartier. Flera av de tunga nej-sympatisörerna med andra ord.

Att det emellertid skulle bli aktuellt med en ny folkomröstning är svårt att tänka sig. Frågan har inte varit uppe på tapeten på länge och det krävs ett betydligt större antal JA-röster för att frågan skall bli aktuell igen. Dock är det inte omöjligt att det kommer upp till diskussion just om en sådan sak sker eftersom Euron har ett starkt stöd i Riksdagen.

Villapriserna fortsatt uppåt

Posted by Anders | Posted in bolån, Ekonominyheter, SCB | Posted on 17-11-2009-05-2008

0

Trots att Mäklarförbundet förra veckan kom med rykande färsk statistik om att villapriserna nu var på väg att vända och att senaste tidens utslag visar på en nedgång med en procent på villor i Sverige så visar nu SCB´s likvärdiga statistik på annat. Statistiska Centralbyrån säger istället att villapriserna under oktober åter igen ökat meddrygt en procent vilket är identiskt med perioden augusti till oktober. Tittar man och jämför med samma statistik ett år bakåt i tiden så stämmer det mycket bra överrens eftersom samma period under 2008 visade på en procents uppgång.

Varför skiljer det då sig mot Mäklarförbundets siffror? SCB själva menar på att deras statistik kan vara lite vilseledande eftersom den baseras på antalet köpebrev som gjorts under perioden vilket torde vara en lite mer oviss statistik. Ett köpebrev kan utfärdas ett par månader innan själva köpet egentligen går i låset medan Mäklarförbundets statistik baseras på antalet köp som gjorts och ligger därför betydligt närmre den faktiska situationen.

Störst prisökning för perioden är Södermanlands län som har hela sju procent upp. Sett till storstäderna så gick både Storstockholm och Storgöteborg upp två procent medan Stormalmö gick ner med en procent.